Akcjonariat

balls

🇵🇱 Szanowny Akcjonariuszu Escola S.A.,

Dziękujemy za Twoje zaufanie i zakup akcji spółki Escola S.A. oraz wypełnienie poniższej Ankiety Akcjonariusza.

Obecnie kontynuujemy przygotowania do debiutu spółki na rynku NewConnect. Z uwagi na zmienne otoczenie makroekonomiczne i niesprzyjające wskaźniki giełdowe, decyzją Rady Nadzorczej zdecydowaliśmy się przełożyć decyzję o terminie debiutu na 2023 rok.  Zachęcamy do zapoznania się z zapisem wideo ze spotkania Akcjonariuszy z Radą Nadzorczą i Zarządem z dnia 12.10.2022 - link do wideo przesłaliśmy na adresy e-mail Akcjonariuszy.

Bądź na bieżąco z rozwojem Escola S.A. - z sukcesem budujemy jej wartość poprzez nowe projekty - obserwuj nas na LinkedIn, Twitterze i Facebooku.

Dołącz do zamkniętej Grupy Akcjonariuszy na FB - https://www.facebook.com/groups/662084677527636 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Z uwagi na znaczną liczbę naszych Szanownych Akcjonariuszy, bylibyśmy zobowiązani za przesyłanie ewentualnych pytań w drodze korespondencji e-mail, na adres: [email protected] - dziękujemy.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół ESCOLA S.A.

Pytania? Odpowiadamy:

Dlaczego prosimy Cię o dane i wypełnienie ankiety

Robimy to w trosce o zapisanie Twoich akcji na Twoim rachunku maklerskim. Obecnie nie posiadamy danych Twojego rachunku, a jest to informacja konieczna do przypisania akcji w dniu debiutu Escola S.A. na NewConnect. Dane z ankiety pozwolą nam na sprawne zapisanie Twoich akcji. Dziękujemy.

Kiedy spodziewany jest debiut spółki na New Connect?

Planowany termin debiutu w roku 2022 po rekomendacji Rady Nadzorczej spółki przesunęliśmy na 2023 rok. Wtedy, w zależności od sytuacji makroekonomicznej, podejmiemy decyzję o terminie debiutu. Kontynuujemy przygotowania do debiutu na NewConnect, zgodnie z obietnicą daną Akcjonariuszom na etapie crowdfundingu.

Nie mam rachunku w biurze maklerskim. Co teraz?

Aby móc dokonywać operacji na akcjach spółek, warunkiem jest posiadanie swojego rachunku w domu maklerskim. To na nim zostaną zapisane akcje, potem będziesz mógł je sprzedawać, kupować nowe lub po prostu trzymać do czasu, gdy uznasz, że wystarczająco wzrosła ich wartość. Założenie rachunku przypomina założenie rachunku bankowego i kolejny, bardzo ważny etap Twojego rozwoju z Escolą! Cieszymy się, że możemy Cię prosić o jego założenie, to dowód naszego wspólnego rozwoju i realizowanie zapowiadanych celów.

Gdzie i jak mogę założyć biuro maklerskie?

W Polsce działa kilkadziesiąt biur maklerskich, większość banków ma też w swojej ofercie usługę biura maklerskiego. Dlatego może dobrym pomysłem będzie, jeśli sprawdzisz w swoim banku, czy to możliwe. Decyzję pozostawiamy Tobie, jakie biuro maklerskie wybrać. Przed założeniem rachunku zapoznaj się dokładnie z warunkami świadczenia usług przez biuro maklerskie. To będzie nowy dom dla Twoich akcji Escoli, a my zrobimy wszystko, aby mieszkały w nim jak najdłużej!

Mam już konto w biurze maklerskim, czy też muszę wypełniać ankietę?

To wspaniale, jeśli posiadasz już rachunek w biurze maklerskim! Aby Twoje akcje Escoli trafiły na niego, musimy go znać. Dlatego dziękujemy za podanie go w ankiecie, my zadbamy o Wasze spotkanie :)

Ankieta Akcjonariusza Escola S.A.

Minął termin wypełniania ankiety - dziękujemy za przesłane dane.

Jeśli chcesz zaktualizować dane, skontaktuj się z nami [email protected] 

Dziękujemy,
Twoja Spółka - Escola S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r.

Opublikowano 2022-06-03

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  3. przeznaczenia zysku za 2021 rok;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  6. zmiany uchwały z dnia 4 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad;
  7. zmiany Statutu Spółki;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości projekt zmian w zakresie art. 3 i art. 3a Statutu Spółki:

 

W zakresie art. 3 poprzez dodanie po ust. 1 nowego ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).”

 

W zakresie art. 3a, poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2022 r. (kapitał docelowy).”

 

na proponowane brzmienie art. 3a ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2025 r. (kapitał docelowy). W ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.”

 

MSiG nr 107 (6506) z 3 czerwca 2022 r.
Poz. 30030 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Opublikowano 03-06-2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - 30 czerwca 2023 r.

Opublikowano 2023-06-02
Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
1)     Spółki za 2022 rok,
2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2022 rok;
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
1)     Spółki za 2022 rok,
2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2022 rok;
  1. przeznaczenia zysku za 2022 rok;
  2. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2022 rok;
  3. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2022 rok;
  4. zmiany uchwały z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad.
 1. Zamknięcie Zgromadzenia. 
 
MSiG nr 106 (6757) z 2 czerwca 2023 r.
Poz. 27665 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow
Opublikowano 02-06-2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki - 1 lipca 2024 r.

Opublikowano 2024-06-10

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 lipca 2024 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:

1)     Spółki za 2023 rok,

2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2023 rok;

  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:

1)     Spółki za 2023 rok,

2)     Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2023 rok;

  1. Pokrycia straty za 2023 rok;
  2. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  3. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2023 rok;
  4. zmiany uchwały z dnia 30 czerwca 2023 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad.
 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

MSiG nr 111 (7013) z 10 czerwca 2024 r.
Poz. 28376 https://wyszukiwarka-msig.ms.gov.pl/