Warsztaty

Warsztaty

Warsztaty to bardzo ważny etap procesu powstawania oprogramowania. To dzięki nim kształtuje się finalny efekt biznesowy, jaki wywoła stworzony program. Dzięki warsztatom wizja nabiera realnych kształtów, zebrane dane i analizy przybierają formę dokumentacji. Efekt, jaki uzyskasz dzięki dobrze przeprowadzonym warsztatom, to gotowa koncepcja aplikacji opisana w formie zwartego dokumentu.

Jak warsztaty wpływają na rozwój programu?

Tworzenie oprogramowania stwarza praktycznie nieograniczone możliwości, przez co łatwo jest rozbudować pomysł do takiego stopnia, że jego realizacja będzie bardzo kosztowna. Dzięki warsztatom w łatwy sposób znajdziesz konkretne potrzeby biznesowe, na jakie ma odpowiadać program, wybierzesz zakres, jaki będzie on realizować oraz dopasujesz jego funkcjonalność do możliwości finansowych. 

Kolejnym krokiem jest opisanie sposobu skutecznego zaspokojenia potrzeb, a to odbywa się w kilku krokach.

Czym jest BRD (Business Requirement Document)?

Dokument BRD tworzysz, aby skonkretyzować wizję. Ma to na celu skupienie się na konkretnych celach biznesowych, procesach oraz sposobach ich wsparcia lub realizacji. Wcześnie przeprowadzony Consulting, dostarcza informacji o potrzebach odbiorców aplikacji i wiedzę o ich potrzebach względem aplikacji. BRD jest kluczowe, aby uniknąć tworzenia rozwiązań, które pomimo funkcjonalności i sprawnego działania, nie realizują żadnych celów.

Kolejnym krokiem jest przekazanie dokumentu BRD naszym specjalistom.

Jakie problemy rozwiązuje FRD (Functional Requirement Document)?

Wcześniej przygotowany dokument BRD, jest dla nas punktem wyjścia do stworzenia dokładnego opisu funkcjonalności Twoje aplikacji. Project Manager wraz z osobami odpowiedzialnymi za technologię, opisują sposób działania programu z uwzględnieniem nawet bardzo szczegółowych elementów.

Na tym etapie wykorzystywane są:

  • dane demograficzne użytkowników,
  • zachowanie grupy docelowej,
  • potrzeby i cele użytkowników.

To jest moment, kiedy powstają schematy i historie użytkowników oraz przypadki użycia aplikacji.

W trakcie tworzenia dokumentu FRD nasz Project Manager będzie angażować Ciebie i osoby zaangażowane w projekt. Dzięki temu dokładnie zrozumie i pozna potrzeby, aby następnie przełożyć je na funkcjonalności.

Co się dzieje po warsztatach?

W kolejnym kroku dokumentacja BRD i FRD trafia do osób odpowiedzialnych bezpośrednio za stworzenie aplikacji. Tworzą oni wewnętrzną dokumentację, która w sposób czysto techniczny odwzorowuje to co jest opisane w BRD i FRD. Dzięki temu proces wytwarzania aplikacji bezpośrednio odnosi się do Twoich potrzeb.

Więcej informacji

Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?
Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?
Tworzenie produktu. UX w biznesie. Jak działa i co to jest UX? Wojtek Kutyła i Wojtek Aleksander EM#67
Tworzenie produktu. UX w biznesie. Jak działa i co to jest UX? Wojtek Kutyła i Wojtek Aleksander EM#67
Co wpływa na koszt aplikacji mobilnej?
Co wpływa na koszt aplikacji mobilnej?