Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?

Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?
img
AutorMonika MałachowskaCzerwiec, 2021

Pomysł na aplikację lub produkt z bardzo małą ilością informacji, często w dwóch-trzech zdaniach. Ile razy zdarza się to program managerom? 

 

Nasi klienci często mają świetną ideę, choć daleko jej jeszcze do konkretnego opisu funkcjonalności. Brakuje też dokumentacji, na podstawie której możemy przygotować estymację godzinową projektu i zacząć go realizować. 

 

Gdy brak jest konkretów, najczęściej proponujemy rozpoczęcie prac od warsztatów UX. 

 

Dzięki warsztatom możemy dokładnie omówić z klientem na temat pomysłu. Rozkładamy ideę na części, a nawet przechodzimy od pomysłu do konkretnych rozwiązań, które będą stanowić końcowy produkt.

 

Warsztaty UX
 

Najczęściej robimy warsztaty UX, aby dowiedzieć się jak najwięcej o projekcie i uspójnić wiedzę. Dlatego ważne jest, aby określić ich cel. Dzięki temu nie będziemy pracować po omacku.

 

Skupiamy się na potrzebie biznesowej i potrzebach odbiorców produktu. Dlatego znaczna część warsztatów poświęcona jest analizie odbiorców produktu. Chcemy, aby produkt spełniał potrzeby naszych użytkowników.

 

Kolejnym krokiem jest skupienie się na podróży użytkowników produktu.

 

Podróż użytkownika brzmi formalnie, więc wyjaśnię, co badamy.

 

W określaniu customer journey myślimy, jak określone potrzeby użytkowników przekładają się na ich wrażenia z wytwarzanego przez nas produktu. Kiedy dobrze rozumiemy naszych użytkowników, możemy wybrać z danej podróży te cechy, które będą głównym przedmiotem uwagi podczas tworzenia projektu. 

 

Wybieramy funkcjonalności z najwyższym priorytetem. Potem przechodzimy do kolejnego etapu prac warsztatowych.

 

Omówienie funkcjonalności pomaga nam zrozumieć informacje i funkcje, które powinny być najwyraźniej podkreślone w projekcie. Jest to również ważny czynnik przy określaniu zakresu naszego projektu, pomagając nam ocenić stosunek kosztów do korzyści określonych funkcji.

 

USER Stories


User stories to historie naszych użytkowników. To opis, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszego produktu. User stories są wynikiem warsztatów. Identyfikujemy główne zagadnienia tworzonego systemu i umiemy wyodrębnić każdy element. Tworzymy opis w postaci historyjek — kroków, które będzie przechodził użytkownik systemu. 

 

W kolejnym etapie chcemy dodać szczegóły do naszych wymagań. Określamy kryteria akceptacji i opisujemy sposób działania elementów systemu.

 

Dopiero wtedy określamy priorytet każdej funkcjonalności. W ten sposób powstaje zakres tworzenia aplikacji, jak i idee na jej rozwijanie w przyszłości.

 

User stories pozwalają nam na rozrysowanie makiet — czyli szczegółowych, czarno-białych ekranów, które pokazują strukturę informacji w tworzonej aplikacji.

 

Dzięki makietom możemy zacząć tworzyć wysokopoziomowy (ogólny) zarys ekranów, tzw. low-fi. Potem tworzymy bardziej szczegółowe widoki. High-fi wireframes to nic innego jak czarno-białe ekrany, które odzwierciedlają strukturę informacji w budowanej przez nas aplikacji. 

 

UX Designer układa podstawowe przejścia między ekranami i podstawowe widoki, w wyniku czego powstaje klikalny prototyp. Tu znajdują się rezultaty stworzenia User Stories. Na takim prototypie widać też, jakie komponenty mają zostać wykorzystane. Czyli umiemy określić, co działa, jak działa i z czego korzystamy, aby powstał odpowiedni produkt.

 

Na koniec wszystkie elementy naszej pracy łączymy, przygotowując dokumentację funkcjonalną projektu, który zawiera opisy funkcjonalności, podstawową architekturę aplikacji, user stories i makiety. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować konkretną estymację godzinową projektu, a nasz klient otrzymuje szczegółowy opis i koncepcję swojego projektu.

Wróć