Escola szacuje 66 proc. wzrost przychodów r/r do 10 mln zł w 2021 i rozwój produktów na rynku USA

Escola szacuje 66 proc. wzrost przychodów r/r do 10 mln zł w 2021 i rozwój produktów na rynku USA
img
AutorJarosław RybusLuty, 2022

Zarząd spółki Escola szacuje, że przychody Grupy Kapitałowej za 2021 rok wyniosą 10 mln zł. Oznacza to 66 proc. wzrost przychodów względem 6 mln zł w 2020 roku. Szacunkowy zysk EBITDA GK Escola w 2021 roku opiewa na 1,7 mln zł względem blisko 1,1 mln zł w 2020 roku. Na wypracowane wyniki kluczowy wpływ miały cztery spółki zależne i zrealizowane przez nie kontrakty. Escola zapowiada dalszy rozwój produktów w 2022, wejście ze swoimi usługami na rynek USA oraz debiut na NewConnect.

Cele, które założyliśmy w ostatniej emisji akcji w 2021 roku spełniliśmy z nawiązką. W lipcu ubiegłego roku prognozowaliśmy, że wypracujemy 9 mln zł przychodów, wszystko na to wskazuje, że przekroczyliśmy ten wynik. Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej wchodzą Visent Coders z aplikacją Meetinga, Frivo z aplikacją, Escola LMS z aplikacją Wellms i Heseya z aplikacją Heseya. Dziś oferujemy naszym klientom szeroki zakres kompetencji – mówi Krzysztof Wojewodzic, prezes Escola. – Skalę naszego rozwoju widać  także po ostatnim rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2021, gdzie zajęliśmy w kategorii „Growth Stars” pierwsze miejsce spośród polskich spółek. Ten wynik był możliwy dzięki naszej strategii opartej o Venture Building i rozwijanie innowacyjnej technologii dla e-learningu – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

W 2021 roku Escola przejęła dwie spółki programistyczne: ClickMaster Polska (wraz z prawami do produktu myVOD) i DealIT. Spółka nabyła prawa do marki Mobile Trends, w której skład wchodzą Mobile Trends Awards - prestiżowe nagrody rynku mobilnego, Mobile Trends Conference - coroczna konferencja technologii mobilnych oraz serwis MobileTrends.pl. W 2022 roku Spółka zakłada realizację kilku nowych celów.

W tym roku konsekwentnie koncentrujemy się na dwóch sprawdzonych obszarach. Usługowym, który generuje nam stabilne i powtarzalne przychody jako software house oraz na rozwoju naszej grupy holdingowej poprzez spółki zależne. Wchodzimy coraz odważniej z usługami na rynek USA, pozyskaliśmy już pierwszych klientów na tym rynku z branży e-learningu. Zakładamy, że zachowamy dynamikę 50 proc. wzrostu przychodów w 2022 roku, rozwiniemy zespół do 100 osób, a także wypracujemy 15 mln zł przychodów z działalności usługowej. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji – dodaje Krzysztof Wojewodzic.

Spółka w 2022 roku chce również rozszerzyć komercjalizację produktów własnych. W Meetinga celem jest dopracowanie wersji mobilnej i webowej aplikacji oraz umożliwienie bezobsługowej sprzedaży rozwiązania na rynkach zagranicznych. Plan rozwoju PupileVet zakłada pozyskanie minimum 50 partnerów biznesowych do aplikacji oraz 5 tys. aktywnych użytkowników. W Wellms celem są działania umożliwiające sprzedaż produktu do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i podmiotów publicznych. Z kolei aplikacja Frivo.pl ma pomóc restauratorom z kolejnych miast w obsłudze zamówień w szybki i bezpieczny sposób. Ostatni produkt – Heseya – pod koniec bieżącego roku ma umożliwić bezobsługową sprzedaż na rynku polskim i za granicą.

Swoją strategię rozwoju na rynku IT Escola opiera w dużej mierze na akwizycji innych software house’ów. Dzięki przejęciu takich firm, jak ClickMaster czy DealIT, Escola zwiększa jednocześnie zespół doświadczonych programistów oraz poszerza portfolio nowych projektów.

W 2021 roku Escola zajęła 6. miejsce w światowym rankingu najszybciej rosnących firm IT według Clutch. Spółka zanotowała średni wzrost przychodów o 180 proc. za lata 2019-2020. Ranking Clutch zestawia 100 najszybciej rozwijających się firm IT i jest oparty na bezwzględnej stopie wzrostu przychodów w latach 2019-2020.

Wróć