Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?

Co dają warsztaty UX w realizacji projektu?
img
Monika MałachowskaCzerwiec, 2021

Od pomysłu, przez warsztaty UX do kompletnego projektu

Często otrzymujemy pomysł na aplikację lub produkt z bardzo małą ilością informacji lub nawet opisany w zaledwie dwóch lub trzech zdaniach. Nawet dla doświadczonego program managera taki opis może być trudny do zrozumienia, nie wspominając o przygotowaniu projektu, czy odpowiednim zrealizowaniu końcowej wizji aplikacji. Nasi klienci często przychodzą ze świetną ideą, choć daleko jej jeszcze do konkretnego opisu funkcjonalności, do tego brakuje dokumentacji, na podstawie której możemy przygotować estymację godzinową projektu i zacząć go realizować.

Istnieje jednak metoda, dzięki której jesteśmy w stanie wspólnie przygotować niezbędne elementy, tak aby możliwie szybko i z pełnym zrozumieniem rozpocząć prace. Tą metodą są właśnie Warsztaty UX. Dzięki nim, jesteśmy w stanie dokładnie omówić z klientem szczegóły pomysłu. Rozkładamy ideę na części, a nawet przechodzimy od pomysłu do konkretnych rozwiązań, które będą stanowić końcowy produkt.

Czym są Warsztaty UX?

Najczęściej warsztaty UX prowadzimy, aby dowiedzieć się jak najwięcej o projekcie i uspójnić wiedzę na temat finalnej wersji aplikacji. Dlatego ważne jest określenie celów samych warsztatów. Dzięki temu nie będziemy pracować po omacku. W trakcie, skupiamy się na potrzebie biznesowej i potrzebach odbiorców produktu. Dlatego znaczna część warsztatów poświęcona jest analizie odbiorców produktu. Chcemy, aby produkt spełniał potrzeby użytkowników i realizował założenia biznesowe.

Kolejnym krokiem, podczas warsztatów UX, jest skupienie się na podróży użytkownika produktu. Brzmi to dość formalnie, więc wyjaśnię, co badamy. W określaniu customer journey myślimy, jak konkretne potrzeby użytkowników przekładają się na ich wrażenia z użytkowania produktu. Kiedy dobrze rozumiemy użytkowników, możemy wybrać z danej podróży te cechy, które będą głównym przedmiotem uwagi podczas tworzenia projektu. 

Wybieramy funkcjonalności z najwyższym priorytetem, a następnie przechodzimy do kolejnego etapu prac warsztatowych. Omówienie funkcjonalności pomaga zrozumieć informacje i funkcje, które powinny być najwyraźniej podkreślone w projekcie. Jest to ważny czynnik przy określaniu zakresu projektu, gdyż pomaga ocenić stosunek kosztów do korzyści, w ramach określonych funkcji.

To nie wszystko, co pozwalają wypracować warsztaty UX. Wciąż możemy lepiej zrozumieć użytkowników aplikacji, w jaki sposób?

USER Stories

User stories to historie naszych użytkowników. A dokładniej, jest to opis sposobu korzystania z produktu przez użytkownika. User stories są wynikiem warsztatów, a takcie których identyfikujemy główne zagadnienia tworzonego systemu i wyodrębniamy poszczególne elementy. Tworzymy opis w postaci historyjek — kroków, które będzie przechodził użytkownik systemu. 

W kolejnym etapie chcemy szczegółowo opisać wymagania. Określamy kryteria akceptacji i opisujemy sposób działania elementów systemu. Dopiero wtedy nadajemy priorytet każdej funkcjonalności. Dzięki temu powstaje zakres tworzenia aplikacji, jak i idee na jej rozwijanie w przyszłości.

User stories pozwalają również na rozrysowanie makiet — czyli szczegółowych, czarno-białych ekranów, które pokazują strukturę informacji w tworzonej aplikacji. Dzięki makietom możemy zacząć tworzyć wysokopoziomowy (ogólny) zarys ekranów, tzw. low-fi. Potem tworzymy bardziej szczegółowe widoki, tak zwane High-fi wireframes, czyli nic innego jak czarno-białe ekrany, które odzwierciedlają strukturę informacji w budowanej przez nas aplikacji. 

UX Designer układa podstawowe przejścia między ekranami i podstawowe widoki, w wyniku czego powstaje klikalny prototyp. Tu znajdują się rezultaty stworzenia User Stories. Na takim prototypie widać też, jakie komponenty mają zostać wykorzystane. Czyli umiemy określić, co działa, jak działa i z czego korzystamy, aby powstał odpowiedni produkt.

Na koniec wszystkie elementy łączymy, przygotowując dokumentację funkcjonalną projektu. Zwiera ona opisy funkcjonalności, podstawową architekturę aplikacji, user stories i makiety. Na tej podstawie jesteśmy w stanie przygotować konkretną estymację godzinową projektu, a Ty otrzymujesz szczegółowy opis i koncepcję swojego projektu.

Wróć

Sukces Twojej aplikacji osiągniesz dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

Przeczytaj również