Time and material czy fixed price, który model współpracy jest lepszy?

Time and material czy fixed price, który model współpracy jest lepszy?
img
Daniel ParzychLipiec, 2022

Powodzenie projektu zależy od jakości współpracy z zespołem. Dobrze dobrany model współpracy potrafi nie tylko skutecznie doprowadzić projekt do końca, ale również uratować go w razie nieprzewidzianych problemów. Realia rynkowe przyczyniły się do powstania dwóch modeli współpracy pomiędzy dostawcą usług a zleceniodawcą. 

Time and material czy fixed price, który model współpracy jest lepszy?

Dlaczego model współpracy jest tak istotny dla projektu?

Praca z zespołem realizującym zlecony projekt odbywa się w zupełnie inny sposób w zależności od wybranego modelu współpracy. Nie mówimy tylko o komunikacji i rozliczeniach, ale także o:

  • planowaniu prac zespołu,
  • sposobie realizacji funkcji i zakresów,
  • wpływie na zmiany w projekcie.

Przed przystąpieniem do prac zastanów się nad celem projektu i zadaj sobie pytanie…

Co jest priorytetem projektu?

Zastanów się, jaki aspekt Twojego projektu definiuje jego powodzenie. Rozważ też,  które elementy Twojego pomysłu nie mają prawa ulec zmianom. W ten sposób ułatwisz sobie wybór modelu współpracy.

Z góry określona cena

Jeżeli budżet Twojego projektu jest z góry określony i niemożliwy do przekroczenia, to jedynym wyjściem z sytuacji będzie zamrożenie ceny już na początku ustaleń. 

Model Fixed Price zapewni Ci taką możliwość.

Niezbędny będzie dokładny opis projektu oraz udokumentowany zakres i funkcjonalność. Początkowy etap realizacji jest w tym przypadku niezwykle istotny, ponieważ od niego zależy całość projektu.

Dobrym pomysłem jest udział w warsztatach projektowych. Podczas nich stworzysz dokładną wizję projektu oraz jego szczegółową dokumentację. Praca wykonana podczas warsztatów pozwoli na dokładniejsze określenie ceny za realizację. Co więcej, dzięki warsztatom projektowym zminimalizujesz ryzyko wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji podczas realizacji.

Co jeśli wycena przekroczy Twoje możliwości finansowe? Wtedy stwórz MVP. Aplikacja w minimalnej użytecznej wersji pozwoli Ci na zrealizowanie projektu w podstawowym zakresie. Dzięki temu otworzysz sobie również możliwość rozwoju projektu w przyszłości.

Z góry określony zakres

Sukces Twojego projektu zależy od stworzenia określonej funkcjonalności? Czasem kryterium sukcesu projektu jest lista funkcji, które musi posiadać aplikacja. Wtedy przydaje się dobra dokumentacja, która wskaże zakres realizacji w projekcie.

W przypadku produktów o zakresie funkcjonalnym określonym z góry sprawdzą się obydwa modele współpracy. Finalnie otrzymasz aplikację z funkcjami, na których Ci zależy. Rozważ, czy istnieje ryzyko zmian podczas tworzenia aplikacji. Jeżeli taka sytuacja jest prawdopodobna, to lepiej zdecydować się na współpracę w modelu Time and Material.

Nieprzekraczalny termin

Często zdarza się, że Twój projekt musi powstać w określonym terminie. Taka sytuacja wymaga szybkiego działania, dobrze przygotowanej dokumentacji projektowej i sprawnego modelu współpracy.

Stworzenie projektu w określonym czasie doskonale łączy się z modelem Time and Material. Dzięki temu zyskasz elastyczność:

  • wprowadzania zmian,
  • zarządzania wielkością zespołu,
  • zmieniania nakładu pracy.

Różnice w modelach współpracy

Finalny efekt, jaki chcesz uzyskać, to aplikacja odnosząca sukcesy. Jednak proces tworzenia i rozwoju można zrealizować różnymi sposobami. Dzięki znajomości dostępnych opcji podejmiesz właściwą decyzję.

Fixed Price

Kiedy warsztaty projektowe zostały już zakończone, posiadasz już zakres funkcjonalny i techniczny w formie dokumentów, przychodzi czas na wycenę. W modelu Fixed Price z góry umawiasz się na określoną stawkę za wykonanie całości prac projektowych.

Taki model współpracy jest wygodny, ponieważ z góry znasz koszt wytworzenia aplikacji. Jedyne co powinieneś zrobić to pozostać w kontakcie z zespołem w trakcie trwania prac i odebrać gotowy projekt.

Wybór tego modelu współpracy ma jednak ograniczenia. Wycena obejmuje konkretny zakres prac. Bardzo ograniczone są możliwości ingerowania w projekt w trakcie jego wytwarzania. Aby zmienić zakres lub dodać funkcje, trzeba zatrzymać proces i dokonać ponownej wyceny.

Time and Material

To zdecydowanie bardziej elastyczny model współpracy z wykonawcą. Dzięki niemu możesz dokonywać zmian na niemalże każdym etapie procesu. Dokumentacja projektowa jest tu punktem odniesienia, który nadaje tempa i kierunku wszelkim pracom.

Ten model wymaga od Ciebie większego zaangażowania w powstawanie projektu. Konieczna okaże się regularna komunikacja z zespołem i ustalanie kolejnych kroków. 

W modelu Time and Material ustalasz z wykonawcą:

  • Time — czyli stawkę za czas pracy specjalistów,
  • Material — czyli na przykład koszty dodatkowych licencji.

Elastyczność ingerencji w projekt jest największą zaletą tego modelu współpracy. Zwracaj jednak regularnie uwagę na koszty, gdyż na końcu może się okazać, że Twój budżet został przekroczony.

Time and material vs fixed price

Określenie jednego najlepszego modelu współpracy z wykonawcą jest trudne. Możesz jednak określić najlepszy model dla Twojego projektu. Przemyślana decyzja może zadecydować o ostatecznym kształcie projektu.

Jak opisać aplikację mobilną? Odbierz darmowy brief!

* wymagane

Zaznacz zgodę:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając łącze w stopce naszych wiadomości e-mail. Informacje na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Jako platformy marketingowej używamy programu Mailchimp. Klikając poniżej w celu subskrypcji, potwierdzasz, że Twoje dane zostaną przekazane do Mailchimp w celu ich przetworzenia. Więcej o polityce prywatności Mailchimp

Wróć

Sukces Twojej aplikacji osiągniesz dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

Przeczytaj również