Escola, jedna z czołowych spółek tworzących aplikacje webowe i mobilne w Polsce, rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii E.

Escola, jedna z czołowych spółek tworzących aplikacje webowe i mobilne w Polsce, rozpoczyna ofertę publiczną akcji serii E.
img
Jarosław RybusStyczeń, 2022

Z pierwszej transzy, skierowanej do indywidualnie oznaczonych, większych inwestorów, spółka chce pozyskać 2 mln zł. Celem kolejnej, planowanej na 3 sierpnia, jest zebranie 2 mln zł. Druga transza oferty kierowana jest do wszystkich zainteresowanych. Środki z emisji akcji spółka przeznaczy na rozwój aplikacji Frivo, systemu e-commerce, systemu e-learningowego Escola LMS oraz dalsze akwizycje spółek IT, oraz na kampanię marketingową, której celem będzie zintensyfikowanie działań na rynkach zagranicznych. Informacje o akcjach serii E i warunkach ich nabycia są dostępne na platformie Crowdconnect.pl i stronie internetowej Spółki.
 

  • Escola planuje pozyskać do 4 mln zł w kampanii crowdinvestingowej. Akcje oferowane są w dwóch transzach. Pierwsza, prowadzona w terminie 27 lipca do 2 sierpnia, skierowana jest do większych inwestorów. Kolejna, dedykowana wszystkim zainteresowanym rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 9 sierpnia.
  • Pozyskane pieniądze spółka chce przeznaczyć m.in. na akwizycje spółek z branży IT i rozwój autorskich produktów. Escola zamierza zadebiutować na NewConnect w 2022 r.  
  • Informacje o akcjach i warunkach ich nabycia będą dostępne na platformie Crowdconnect.pl oraz na stronie https:/emisja.escola.pl/ od 3 sierpnia.

 

– Kampania crowdinvestingowa i późniejszy debiut na NewConnect to najważniejsze cele, o których informowaliśmy inwestorów. Pozyskane finansowanie posłuży nam na przyspieszenie rozwoju Escoli i da nowym osobom i podmiotom możliwość dołączenia do akcjonariatu naszej spółki. Po przeprowadzonej emisji chcemy skupić się mocniej na venture buildingu, rozwijaniu obecnych i tworzeniu nowych produktów cyfrowych. Chcemy zwiększać portfel usług i wzmocnić obecność za granicą. W ostatnich latach widzimy, że dokonane przejęcia firm, inwestycje w ludzi i technologię generują zadowalające wyniki – mówi dr Krzysztof Wojewodzic, prezes zarządu Escoli.  

 

Firma po przeprowadzonej emisji chce zadebiutować na NewConnect, planowany termin dołączenia do grona spółek publicznych to  2022 rok. Wycena spółki przed kampanią wynosi 18.2 mln zł. Cena emisyjna za  jedną akcję serii E została ustalona na 14,5 zł.

 

Escola pierwsze kroki na rynku kapitałowym rozpoczęła jeszcze w maju 2017 r., wtedy także spółka pozyskała 400 tys. zł z kampanii crowdinvestingowej. Dwa lata później firma przeprowadziła drugą rundę inwestycyjną na kwotę 521 tys. zł.

 

– Widzimy sporą dynamikę przychodów Grupy Kapitałowej Escola. Szacowaliśmy, że w jako Grupa Kapitałowa 2020 rokuwypracujemy 5 mln zł przychodów, a ostatecznie uzyskaliśmy 6 mln zł. Rok wcześniej przychody wyniosły 2,6 mln zł. Dążymy do stałego zwiększania przychodów spółk i grupy kapitałowej. Emisja i rozwój nowych produktów rozwiną też nasze możliwości pozyskania nowych klientów na arenie międzynarodowej. Obecnie około 50 % przychodów pochodzi od klientów zagranicznych – dodaje dr Krzysztof Wojewodzic.
 

Escola jest partnerem największych globalnych spółek m.in. Adobe, Samsung, Google, IBM. Firma realizowała  projekty m.in. dla podmiotów z branży finansowej, paliwowej, farmaceutycznej i edukacyjnej.

 

Przyjmowanie zapisów na akcje w drugiej transzy publicznej oferty akcji rozpocznie się 3 sierpnia. Warunki składania zapisów, wraz z dokumentem ofertowym są prezentowane na platformie CrowdConnect.pl oraz stronie spółki: https://emisja.escola.pl.

 

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania akcji jest Dom Maklerski INC SA

 

Escolę od 4 lat rozwija dr Krzysztof Wojewodzic, obecny prezes i większościowy akcjonariusz spółki, wspierany przez doświadczoną Radę Nadzorczą, w której zasiadają się m.in. prof. Witold Orłowski, prof. Dariusz Jemielniak czy dr Maciej Madziński. Firma poza realizacją projektów jako software house prowadzi też działalność venture buildingową. W tym segmencie Escola tworzy produkty, które w perspektywie 1-3 lat mają stać się niezależnymi firmami.

Wróć

Sukces Twojej aplikacji osiągniesz dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

Przeczytaj również