Akcjonariat

Walne Zebranie Akcjonariuszy

Najbliższe WZA odbędzie się w lipcu 2020. Dokładna data zostanie podana na miesiąc przed planowanym Zgromadzeniem.